Privacy en cookies

Persoonsgegevens

Muziekgroep Bloemendaal beschikt over een maillijst met namen, adresgegevens en e-mailadressen van musici en andere belangstellenden, die zich in de loop der jaren bij ons hebben gemeld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt met als doel deze personen mededelingen te doen over het dan eerstvolgende open podium.  
Gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van het contactformulier op open e-mailberichten worden niet bewaard, tenzij de afzender aangeeft op de genoemde e-maillijst te willen worden geplaatst.. 


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden                  

Muziekgroep Bloemendaal verstrekt geen persoonsgegevens  aan derden.


Website Muziekgroep Bloemendaal

 Personen die op een muziekmiddag optreden worden in het programma vermeld op de website. Bij een optreden wordt gevraagd of er bezwaar is tegen eventuele publicatie van foto's op de website. 

Contact   
Heeft u vragen over het gebruik van uw gegevens of foto door ons of wilt u ze laten verwijderen neem dan aub contact op met Maurice van Mourik (e-mail)

Cookies
Muziekgroep Bloemendaal gebruikt geen cookies.